Nagrody Premium Brand

Certyfikat Marki lub Firmy Wysokiej Reputacji świadczy o silnej pozycji w branży i na rynku.

Osoba Wysokiej Reputacji

Osobowość z przestrzeni publicznej, której marka osobista została oceniona najwyżej w badaniu reputacji. Wiarygodna, rzetelna i zaangażowana społecznie.

Zobacz

Marka Wysokiej Reputacji

Dowód zaufania konsumentów do marki, której renoma stanowi o jej przewadze konkurencyjnej. Brand o największym potencjale zaufania społecznego.

Zobacz

Firma Wysokiej Reputacji

Organizacja, której marka otrzymała najwyższe wskaźniki oceny w 5 wymiarach badania reputacji. Wyznacznik zaufania i prestiżu w relacjach biznesowych.

Zobacz

Gala Premium Brand

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015