Aktualności

 

[12.05.2016]

 

Anna Dymna Osobą Wysokiej Reputacji Premium Brand 2016

 

Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand” ogłosiła laureatów tegorocznej edycji badania reputacji osób, marek i firm. Tytuł Osoby Wysokiej Reputacji Premium Brand 2016 zdobyła Anna Dymna. Wyniki badania przedstawiono podczas uroczystej gali 11 maja br.

 

Osoba Wysokiej Reputacji Premium Brand 2016

 Zrzut ekranu 2016-05-12 o 13.04.38

Badanie reputacji Premium Brand jest realizowane od 11 lat wśród osób znających daną markę lub firmę (grupa min. 5000 respondentów). W tym roku po raz drugi zbadano również reputację osób znanych Polakom z mediów. Na liście badanych marek osobistych znaleźli się dziennikarze, działacze społeczni, artyści, sportowcy. Najwyższe oceny i tytuł Osoby Wysokiej Reputacji Premium Brand 2016 otrzymała Anna Dymna. W pierwszej piątce znaleźli się: Martyna Wojciechowska, Elżbieta Jaworowicz, Ewa Błaszczyk i Adam Małysz.

.

Respondenci badania ocenili swoje zaufanie do poszczególnych osób oraz ich zaangażowanie w sprawy ważne dla społeczeństwa. Zostali zapytani również o to, jakie informacje o wymienionych osobach docierały do nich częściej (pozytywne czy negatywne), a także, czy wystawiliby takiej osobie referencje. Na podstawie odpowiedzi został utworzony wskaźnik reputacji Premium Brand, przyjmujący wartości od 0 do 100.

Zrzut ekranu 2016-05-12 o 12.53.44

Marki i Firma Wysokiej Reputacji Premium Brand 2016

.

Podczas uroczystej gali Premium Brand wręczono także nagrody dla marek i firm, uznanych przez respondentów za cieszące się najwyższą reputacją. Oto lista laureatów w kategoriach:

Zrzut ekranu 2016-05-12 o 12.58.56

Badanie reputacji zostało przeprowadzone wśród osób znających daną markę lub firmę, które oceniły: zaufanie do marki, referencję (lojalność wobec marki), atmosferę medialną towarzyszącą marce, zaangażowanie społeczne (CSR), wizerunek marki (firmy) jako pracodawcy. Próba liczyła ponad 8000 polskich konsumentów w wieku od 15 lat wzwyż. Łącznie przebadano reputację 213 marek i firm w 22 kategoriach produktów i usług.

Autorką metodologii badania reputacji Premium Brand jest prof. UW Dominika Maison, ekspert w dziedzinie badań rynkowych i społecznych. Badanie zostało przeprowadzone przez Maison&Partners na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna.

Organizatorem projektu jest Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand”. Oprócz regularnego pomiaru reputacji marek i firm obecnych na polskim rynku, Fundacja wspiera ideę budowania reputacji marki oraz koncepcję traktowania reputacji, jako jednego z kluczowych elementów przewagi konkurencyjnej w biznesie.

Partnerem merytorycznym tegorocznej edycji badania Premium Brand jest agencja informacyjna PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, lider w dziedzinie kompleksowego monitoringu Internetu, social media, prasy, radia i telewizji. Specjalnością PRESS-SERVICE Monitoring Mediów są audyty medialne oraz wielopoziomowe raporty medialne, niezbędne w profesjonalnym zarządzaniu wizerunkiem.

 

Projekt wspierają:

patroni PR2016_poziom

.

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Rudek,

Kolterman Media Communications

kom. 510 081 203,

a.rudek@kmc-pr.pl

 .

[02.03.2016]

Pierwszy w Polsce ranking reputacji miast wojewódzkich

– wyniki badania

.

Wrocław, Gdańsk i Poznań, tuż za nimi Kraków i Warszawa – to czołowa piątka miast wojewódzkich cieszących się najlepszą reputacją wśród Polaków. Pierwsze w Polsce badanie reputacji miast odpowiada także na pytanie, które miasta najchętniej odwiedzaliśmy i rekomendowaliśmy znajomym w ostatnim roku.

 

Reputacja miast wojewodzkich_ranking generalny

Ranking miast wojewódzkich o najwyższej reputacji, źródło: Raport z badania reputacji marki Premium Brand

Ranking miast o najwyższej reputacji powstał na podstawie wyników badania, zrealizowanego wśród osób znających dane miasto, z zastosowaniem narzędzia opracowanego przez prof. UW Dominikę Maison z agencji badawczej Maison&Partners. Respondenci oceniali poziom zaufania do danego miasta, możliwość polecenia go znajomym, towarzyszącą mu atmosferę medialną, zaangażowanie społeczne oraz warunki pracy w danym mieście.

 

Zrzut ekranu 2016-03-01 o 19.00.19

Na podstawie uzyskanych wyników dla każdego miasta obliczono wskaźnik reputacji (od 1 do 100 punktów). W zestawieniu rankingu marek miast wysokiej reputacji Premium Brand uwzględniono tylko te, dla których wartość wskaźnika reputacji wyniosła min. 60 punktów.

 

W odniesieniu do każdego miasta zmierzono także poziom znajomości wspomaganej oraz odwiedziny i udzielone rekomendacje w ciągu ostatnich 12. miesięcy.

Najczęściej odwiedzanym miastem w ostatnim roku była Warszawa (29%), Kraków (27%) oraz Wrocław (24%). Najmniejsza grupa respondentów zadeklarowała pobyt w Białymstoku (4%) i Zielonej Górze (6%).

Reputacja miast wojewodzkich_odwiedzane miastaNajczęściej odwiedzane miasta wojewódzkie źródło: Raport z badania reputacji marki Premium Brand

W pierwszej trójce miast, których odwiedzenie respondenci rekomendowali najczęściej znalazły się Kraków, Wrocław i Gdańsk. Tuż za nimi uplasowała się Warszawa.

Reputacja miast wojewodzkich_rekomendacje miastaNajczęściej rekomendowane miasta wojewódzkie, źródło: Raport z badania reputacji marki Premium Brand

Badanie zostało zrealizowane dla Fundacji na rzecz reputacji marki „Premium Brand” przez agencję badawczą Maison&Partners na panelu badawczym Ariadna w dniach 19-22 lutego br. Pomiar wykonano na losowo-kwotowej, ogólnopolskiej próbie konsumentów liczącej 1006 osób, metodą CAWI. Próba była kwotowane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku od 18-tu lat wzwyż dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.

 

Raport z badania w wersji podstawowej można pobrać ze strony fundacji: www.premiumbrand.com.pl/aktualnosci.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

Agnieszka Rudek

Kolterman Media Communications

kom. 510 081 203

a.rudek@kmc-pr.pl

 

[15.01.2016]

Jak zbadać reputację marki?

Czy aby osiągnąć przewagę konkurencyjną, wystarczy stworzyć dobry produkt i dzięki reklamie wykreować jego pozytywny wizerunek, czyli obietnicę, która spełni się pod warunkiem wyboru określonej marki? Niestety, nie jest to już takie proste.

Konsumenci świadomie wybierają produkty z bogatej oferty rynkowej, kierując się nie tylko wysoką jakością, ale także renomą firmy lub marki. Można zadbać o dobrą reputację, a czy można ją zbadać?

Potocznie mówimy o czyjejś „dobrej” lub „złej reputacji”, co odzwierciedla nasz ogólny stosunek emocjonalny do danej osoby. Reputacji nadajemy też znaczenie treściowe, stwierdzając na przykład, że ktoś ma opinię osoby uczciwej lub niemoralnej. Czy tak samo należy rozumieć reputację w kontekście marki? Specjaliści porównują reputację marki do góry lodowej, w której logo mar- ki jest jedynie jej wierzchołkiem, widoczna część to wizerunek marki, na reputację zaś wpływa całość – także nieuświadamianych – skojarzeń z marką.

– W odniesieniu do firmy reputacja to najgłębszy, dwubiegunowy (pozytywny bądź negatywny) rdzeń skojarzeń z marką (głównie emocjonalnych), budowany za pomocą każdego elementu działalności firmy – uważa prof. UW Dominika Maison, ekspert ds. zachowań konsumenckich z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Reputacja marki może być więc efektem zarówno celowej aktywności, jak i konsekwencją niezamierzonych oddziaływań firmy i jej otoczenia. – Reputacja stanowi podstawę wizerunku marki, jest jednym z determinantów wyboru konsumenckiego i głównym źródłem lojalności wobec marki – dodaje prof. UW Maison.

Dobrą reputację trudno zyskać i bardzo łatwo stracić, a czy da się ją zmierzyć?

Z uwagi na wzrost zainteresowania zagadnieniem reputacji od 2006 roku realizowane jest w Polsce badanie monitorujące reputację marek w ramach projektu Premium Brand. Jest to ocena reputacji marek w oczach konsumentów w oparciu o badanie sondażowe, realizowane na ogólnopolskiej próbie min. 5000 osób, które rokrocznie obejmuje ok. 200 marek i firm w 20 kategoriach. XI edycja projektu zostanie przeprowadzona na przełomie lutego i marca 2016 roku.

Pomiar reputacji marki jest realizowany wśród osób znających daną markę lub firmę. Dokonują oni oceny w pięciu wymiarach, takich jak: zaufanie do marki, referencja (lojalność wobec marki), atmosfera medialna (towarzysząca marce), zaangażowanie społeczne (CSR), wizerunek marki (firmy) jako pracodawcy. Na podstawie uzyskanych wyników dla każdej marki jest obliczany wskaźnik reputacji, który przyjmuje wartość od 1 do 100 punktów. Tytuł Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand jest przyznawany wyłącznie wtedy, gdy wskaźnik reputacji wynosi minimum 60 punktów. Każda firma uczestnicząca w badaniu otrzymuje szczegółowy raport, prezentujący jej wyniki na tle konkurencji. Podczas najbliższej edycji projektu, już po raz drugi, zostanie przeprowadzone badanie reputacji osób publicznych (dziennikarzy, działaczy społecznych, artystów i in.). Na podstawie uzyskanych wyników zostanie przyznany tytuł Osoby Wysokiej Reputacji. Ubiegłoroczną laureatką w tej kategorii została Janina Ochojska. Organizatorem projektu jest Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand”. Badanie realizuje Dom Badawczy Maison na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna.

Zgłoszenia marki lub firmy do udziału w badaniu można dokonać za pomocą formularza dostępnego pod adresem: premiumbrand.com.pl do 10 lutego 2016 r.

 

[16.12.2015]

Polacy podarują perfumy, zabawki i kosmetyki

Większość Polaków (78%) lubi kupować prezenty świąteczne i zamierza obdarować bliskich w tym roku. Pod choinkę trafią przede wszystkim perfumy, zabawki dla dzieci i kosmetyki – pokazują wyniki badania opinii, przeprowadzonego na zlecenie Fundacji na rzecz reputacji marki „Premium Brand” przez Dom Badawczy Maison na panelu Ariadna.

Głównym kryterium, jakim kierują się Polacy wybierając prezenty świąteczne, są oczekiwania obdarowywanych (77%). Duże znaczenie podczas zakupów mają promocje świąteczne (51%), wysoka jakość prezentów (50%) oraz niska cena (39%). Reputacja marki (24%), polskie pochodzenie produktu (20%), opinia znajomych (19%) i prestiż (14%) to kolejne, istotne kryteria zakupowe, wskazywane przez respondentów.

Zdaniem prof. Dominiki Maison, eksperta ds. zachowań konsumenckich z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego uzyskane wyniki są spójne z tezą, że obecnie jakość produktu i wizerunek kreowany przez media przestają wystarczać. W ostatnich latach można zauważyć istotny wzrost znaczenia reputacji marek i firm. Okazuje się, że aby osiągnąć przewagę rynkową i  sukces należy zadbać o reputację firmy oraz poszczególnych marek.

Ponad połowa badanych (54%) planuje w tym roku wydać na prezenty nie więcej niż 300 zł. 22%  respondentów deklaruje, że przeznaczy na ten cel do 500 zł, 17% do 1000 zł, a pozostała grupa (7%) ponad 1000 zł.

Do najczęściej planowanych prezentów należą perfumy (44%), zabawki dla dzieci (43%), kosmetyki (42%), odzież (38%), książki (32%) i biżuteria (23%). Zaledwie 1% zamierza obdarować bliskich meblami, komputerem stacjonarnym czy aparatem fotograficznym.

Większość badanych (58%) już w połowie listopada miała sprecyzowane plany zakupu prezentów. Wśród pozostałych, największa grupa deklarowała podjęcie decyzji w ciągu pierwszych dwóch tygodni grudnia. Nie brakuje także osób, które zakupy zostawią na ostatnią chwilę, tuż przed Wigilią (12%).

Badanie zostało zrealizowane dla Fundacji na rzecz reputacji marki „Premium Brand” przez Dom Badawczy Maison na panelu Ariadna w dniach 13-17 listopada br. na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1026 osób, metodą CAWI. Kwoty dobrano wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.

Szczegółowy raport z badania zwyczajów zakupu prezentów świątecznych: 

.

[3.09.2015]

„Żytnia” nie straciła dobrej reputacji

Wyniki badania opinii, zleconego przez Fundację na rzecz reputacji marki „Premium Brand”, dowodzą, że kampania reklamowa Kac Vegas? Scenariusz pisany przez Żytnią wymknęła się spod kontroli i odbiła szerokim echem. Jednakże wizerunkowo marka nie straciła wiele.

Przypomnijmy. Niedawno na fanpejdżu wódki Żytniej Extra pojawiło się archiwalne czarno-białe zdjęcie z okresu stanu wojennego, na którym kilku mężczyzn biegnie, niosąc umierającego człowieka. Zdjęcie opatrzono podpisem Kac Vegas? Scenariusz pisany przez Żytnią i skomentowano dopiskiem Gdy wieczór kawalerski wymknie się spod kontroli. Wina Żytniej?

Raport z badania reputacji marki dowodzi, że niemal co trzeci dorosły Polak (28%) twierdzi, że słyszał o akcji Kac Vegas? Scenariusz pisany przez Żytnią. Osoby, które znają akcję w większości oceniają ją negatywnie (65%). Ale jest też nieliczne grono zwolenników (9%) i niezdecydowanych (26%).

Jak oceniasz akcje_Premium Brand 2015_Zytnia

Źródło: Raport z badania Premium Brand 2015 dla Żytniej Ekstra

Pomimo kontrowersyjnej akcji, po której na pewno kilka osób ciągle ma kaca, marka Żytnia wcale nie stoczyła się na wizerunkowe dno. Żytnia ze wskaźnikiem 63 pkt. o włos utrzymała minimum niezbędne, by starać się o miano marki wysokiej reputacji. Identyczny wynik uzyskała marka Wyborowa, niewiele wyższy Smirnoff (66 pkt.) a liderem w kategorii jest Finlandia z wynikiem 71 pkt. – podsumowuje wyniki badania reputacji marki dr Tomasz Baran z Wydziału Psychologii UW, przedstawiciel panelu Ariadna, na którym zrealizowano badanie.

Nie wiadomo, jak „Kac Vegas” wpłynie na kondycję Żytniej w dłuższej perspektywie, ale obecnie trudno mówić o marketingowej katastrofie. Można jedynie zauważyć, że wskaźniki znajomości, konsumpcji i rekomendowania marki Żytnia też nie odstają zasadniczo na tle wyników konkurencji. Być może to kolejny dowód na to, że w razie wpadki wizerunkowej najważniejszy jest spokój, pomimo hejtu, jaki przez chwilę ma miejsce w Internecie.dodaje dr  Tomasz Baran.

Brand Funneling_Premium Brand 2015_Zytnia

Źródło: Raport z badania Premium Brand 2015 dla Żytniej Ekstra

Badanie reputacji marki zostało zrealizowane na zlecenie Fundacji na rzecz reputacji marki „Premium Brand” przez Dom Badawczy Maison na panelu Ariadna w dniach 21-24 sierpnia br. na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1023 osób, metodą CAWI. Kwoty dobrano wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.

Szczegółowy raport z badania reputacji marki dla Żytniej Ekstra:

.

[27.08.2015]

Premium Brand 2016 –  11 edycja projektu na starcie

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do XI edycji projektu Premium Brand 2016. Najbliższe badanie reputacji marki zostanie przeprowadzone w kilkunastu kategoriach branżowych na przełomie lutego i marca 2016 roku. Nabór firm i marek do projektu potrwa do 10 lutego 2016.r.

Marki i Firmy Wysokiej Reputacji poznamy podczas gali finałowej projektu, zaplanowanej wstępnie na drugą połowę kwietnia 2016 r. Tytuł wraz ze szczegółowym raportem z badania przypadnie wyłącznie liderom poszczególnych kategorii, którzy uzyskają wymagane regulaminem minimum punktów.

Metodologię badania reputacji marki opracowała prof. UW Dominika Maison – ekspert w dziedzinie badań rynkowych i społecznych oraz założycielka Domu Badawczego Maison. Badania reputacji zostanie zrealizowane za pośrednictwem Panelu Badawczego Ariadna.

Zgłoszenia do udziału w projekcie Premium Brand 2016 można dokonać za pomocą formularza dostępnego tutaj.

.

[23.06.2015]

Pierwszy w Polsce ranking reputacji polskich uczelni
Premium Brand 2015

Na zdecydowanej pierwszej pozycji znajduje się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Drugie, trzecie i czwarte miejsce ex aequo Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

rank Uczelnie

Ranking powstał w oparciu o wyniki badania reputacji marek i firm, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand”. W tym roku, z okazji jubileuszowej, 10 edycji projektu, analizie poddane zostały również polskie uczelnie. Badanie przeprowadził Dom Badawczy Maison na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna.

.

[26.05.2015]

Znamy już Marki i Firmy Wysokiej Reputacji Premium Brand 2015

Tikkurila, Beckers, naturalna woda mineralna Cisowianka, Gatta, Centrum Handlowe M1 oraz RTV EURO AGD to tegoroczne Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand 2015. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Dom Development S.A. oraz Metro Properties Sp. z o.o. to wyróżnione Firmy Wysokiej Reputacji Premium Brand 2015.

Tytuły zostały przyznane przez Fundację na rzecz reputacji marki „Premium Brand” w oparciu o wyniki przeprowadzonego na przełomie kwietnia i maja 2015 r. badania reputacji marek i firm obecnych na polskim rynku. Badanie zrealizował Dom Badawczy Maison na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Łącznie zweryfikowano reputację 182 marek i firm z 20 kategorii produktów i usług. Próba liczyła ponad 5000 polskich konsumentów.

Na podstawie wyników badania został utworzony wskaźnik reputacji, przyjmujący wartości od 0 do 100. Wartość wskaźnika reputacji wszystkich wyróżnionych marek i firm wyniosła minimum 60 punktów.

.

[22.05.2015.]

Janina Ochojska wybrana Osobą Wysokiej Reputacji Premium Brand 2015

21 maja, podczas uroczystej gali w warszawskim Teatrze Polonia, zostały ogłoszone wyniki tegorocznego badania reputacji Premium Brand. Po raz pierwszy badanie objęło również osoby znane Polakom z mediów. Wśród nich znaleźli się dziennikarze, aktorzy oraz działacze społeczni. Specjalne wyróżnienie otrzymała Janina Ochojska, która otrzymała od respondentów najwyższe oceny, otrzymując tytuł Osoby Wysokiej Reputacji Premium Brand 2015.

 

WSKAŹNIK REPUTACJI
PREMIUM BRAND
Janina Ochojska 82
Martyna Wojciechowska 79
Jurek Owsiak 76
Wojciech Mann 73
Beata Tyszkiewicz 72
Krystyna Janda 71
Marek Kondrat 70
Małgorzata Kożuchowska 69
Marcin Prokop 69
Agata Młynarska 66
Maryla Rodowicz 64
Monika Olejnik 59
Tomasz Lis 55
Magdalena Gessler 54
Kuba Wojewódzki 50
Edyta Górniak 49
Kamil Durczok 49
Dorota Rabczewska (Doda) 41

 

Wyniki badania reputacji znanych osób przedstawiła Dominika Maison, autorka metodologii badania. Janinę Ochojską reprezentował na gali Grzegorz Gruca, członek Zarządu Polskiej Akcji Humanitarnej.

.

[27.03.2015]

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów partnerem Premium Brand

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, jedna z wiodących firm w dziedzinie kompleksowego monitoringu Internetu, social media, prasy, radia i telewizji, został partnerem merytorycznym 10. edycji Premium Brand.

Monitoring polskich mediów obejmuje blisko 5 mln źródeł internetowych, w tym najważniejsze portale social media, 1100 tytułów prasowych oraz przeszło 100 stacji radiowych i telewizyjnych. Monitoring zagraniczny uwzględnia ponad 90% światowego rynku mediów.

Specjalnością PRESS-SERVICE Monitoring Mediów są audyty medialne oraz wielopoziomowe raporty medialne, niezbędne w profesjonalnym zarządzaniu wizerunkiem. Niezastąpione źródło wiedzy dla specjalistów w wielu dziedzinach stanowią przeglądy mediów, newslettery i biuletyny.

Po więcej informacji odsyłamy na stronę: www.psmm.pl.

[12.03.2015]

Przesunięcie terminu rejestracji

Uprzejmie informujemy o zmianie terminu rejestracji marek i firm do tegorocznego badania reputacji. Zgłoszenia będziemy przyjmować do wtorku 31 marca 2015 r.

Przypominamy również o możliwości poszerzenia badania oraz raportu o dodatkowe pozycje, opracowane pod kątem potrzeb konkretnej marki lub firmy. To szansa między innymi na zdobycie kluczowych informacji dla planowania kampanii wizerunkowej marki czy firmy.

[10.01.2015.]

Premium Brand 2015 – ruszyła jubileuszowa 10 edycja!

Wystartowała 10 edycja Premium Brand: rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń do projektu. Po raz kolejny przeprowadzone zostanie badanie reputacji marek i firm obecnych na polskim rynku. Wybrane zostaną Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand 2015.

Badanie reputacji na reprezentatywnej grupie konsumentów przeprowadzi Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Za opracowanie wyników i przygotowanie raportów, podobnie jak w roku poprzednim, będzie odpowiedzialny Dom Badawczy Maison.

W tegorocznej edycji uczestnicy mają również możliwość dodania do badania własnych pytań, które zostaną uwzględnione w końcowym raporcie.

W projekcie mogą wziąć udział znane w Polsce marki i firmy, szczegółowe zasady uczestnictwa określa Regulamin. Chętni mogą składać aplikacje do 15 marca 2015 roku.

Ogłoszenie wyników już za kilka miesięcy!

[1.01.2015]

Premium Brand 2014 – Marki i Firmy Wysokiej Reputacji

25 czerwca 2014 r., podczas gali w Hotelu Polonia Palace, po raz dziewiąty wyłoniono Marki i Firmy Wysokiej Reputacji Premium Brand.

Tytuł Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand 2014 zdobyły następujące marki: Cisowianka, ENERGA oraz RTV EURO AGD. Tytuł Firmy Wysokiej Reputacji Premium Brand 2014 zdobyły firmy: 3M Poland Sp. z o.o. i Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Tytuł Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand 2014 w sektorze budowlanym otrzymała marka TIKKURILA.

Reputacja marek w badaniu Premium Brand 2014 oceniana była na podstawie czterech wymiarów: referencji, atmosfery medialnej, firmy jako pracodawcy, społecznego zaangażowania, a w przypadku firm dodatkowo na wymiarze – firma jako partner biznesowy. W badaniu pilotażowym w sektorze budowlanym pod uwagę brane były 4 wymiary: trwałość, gotowość do polecenia, wartość cenowa, funkcjonalność. Badania prowadzone były metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) na próbie 500 konsumentów oraz 100 firm, a w przypadku badania pilotażowego w sektorze budowlanym, na grupie 100 specjalistów tego rynku. Za metodologię oraz realizację badania odpowiedzialny był Dom Badawczy Maison.

aaaaaaa pb 1

aaaa pb2

02_MG_2140-Edit małe

DPP_0161

c

P9_2009

DPP_0175