Aktualności

[12.12.2018]

Premium Brand 2019 – wystartowała XIV edycja badania reputacji marki

Ruszyła XIV edycja projektu Premium Brand, badającego reputację marek i firm obecnych na polskim rynku. Nabór do najbliższego badania potrwa do 18 marca 2019 roku. Partnerem merytorycznym tegorocznej edycji jest Press Service Monitoring Mediów. Partnerem Medialnym – multimedialna agencja informacyjna Newseria.

Badanie reputacji marki Premium Brand obejmuje ponad 200 marek i firm w 20 kategoriach przypisanych produktom i usługom. Realizowane jest na ogólnopolskiej próbie niemal 10 000 konsumentów. Wyłania marki i firmy cieszące się wysoką reputacją. Najbliższe badanie zostanie przeprowadzone w marcu/kwietniu 2019 roku. Laureaci – liderzy poszczególnych kategorii z najlepszymi wynikami, zostaną ogłoszeni w kwietniu/maju 2019 r. podczas gali finałowej projektu.

Badanie reputacji marki przeprowadzane jest na podstawie metodologii  opracowanej przez profesor Uniwersytetu Warszawskiego Dominikę Maison, znaną i cenioną ekspertkę w dziedzinie zachowań konsumenckich. Pomiar reputacji marki jest realizowany wśród osób znających daną markę lub firmę, które dokonują oceny w pięciu wymiarach, takich jak: zaufanie do marki, referencja (lojalność wobec marki), atmosfera medialna (towarzysząca marce), zaangażowanie społeczne (CSR), wizerunek marki (firmy) jako pracodawcy.

Na podstawie uzyskanych wyników, dla każdej marki jest obliczany wskaźnik reputacji, który przyjmuje wartość w zakresie od 1 do 100 punktów. Tytuł Marki/Firmy Wysokiej Reputacji Premium Brand jest przyznawany wyłącznie wtedy, gdy wskaźnik reputacji wynosi minimum 60 punktów. Udział w projekcie daje możliwość pozyskania wartościowych danych. Każda marka uczestnicząca w badaniu otrzymuje szczegółowy raport, prezentujący jej wyniki na tle konkurencji.

Premium Brand ma na celu wspomaganie marek i firm o wysokiej reputacji w działaniach promocyjnych. Organizatorem projektu jest Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand”. Badanie reputacji prowadzi agencja badawcza Maison&Partners na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna. Zgłoszenia marki lub firmy do udziału w badaniu można dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej projektu.

[24.05.2018]

Ewa Błaszczyk Osobą Wysokiej Reputacji Premium Brand 2018

Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand” ogłosiła wyniki 13. edycji badania reputacji osób, marek i firm. Decyzją respondentów, tytuł Osoby Wysokiej Reputacji Premium Brand 2018 otrzymała Ewa Błaszczyk. Sześć wiodących brandów, które uzyskały najwyższe oceny w swoich kategoriach, uhonorowano tytułem Marki lub Firmy Wysokiej Reputacji Premium Brand 2018.

Pomiar reputacji marek i firm Premium Brand jest realizowany nieprzerwanie od 13 lat na grupie co najmniej 10 tys. respondentów, aktualnie według autorskiej metody prof. Dominiki Maison. W tegorocznej edycji po raz czwarty zbadano także reputację osób publicznych. Po raz pierwszy wręczono wyróżnienia Premium Employer Brand markom, które uzyskały najwyższe oceny w badaniu siły brandów jako pracodawców.

Osoba Wysokiej Reputacji

Wśród badanych marek osobistych znaleźli się działacze społeczni, przedstawiciele świata kultury, dziennikarze i sportowcy. Respondenci określali poziom zaufania społecznego do badanych osób, oceniali ich zaangażowanie w działalność publiczną, wiarygodność oraz wizerunek medialny.

sd

Na podstawie udzielonych odpowiedzi opracowano wskaźnik reputacji Premium Brand o wartości od 0 do 100. Najwyższy wynik i prestiżowy tytuł Osoby Wysokiej Reputacji Premium Brand 2018 uzyskała Ewa Błaszczyk, współzałożycielka i prezes Fundacji „Akogo?”, wybitna aktorka teatralna i  filmowa. Dotychczas wyróżnienia w tej kategorii odebrały Janina Ochojska (2015 r.), Anna Dymna (2016 r.) i Jerzy Owsiak (2017 r.).

Marki i Firma Wysokiej Reputacji Premium Brand 2018

Podczas uroczystej gali uhonorowano także marki, uznane przez respondentów za najbardziej wiarygodne. Tytuł Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand 2018 otrzymały: Cisowianka naturalna woda mineralna, Drutex, Medicover, RTV Euro AGD oraz Santander Bank. Europejski Fundusz Leasingowy uhonorowano tytułem Firmy Wysokiej Reputacji Premium Brand 2018.

wda2qe

Fot. Laureaci tytułów Marka, Firma i Osoba Wysokiej Reputacji Premium Brand 2018

 

Metodologia badania reputacji

Badanie reputacji zostało przeprowadzone wśród osób znających daną markę, które oceniały: zaufanie do marki, referencje (lojalność wobec marki), atmosferę medialną towarzyszącą marce, zaangażowanie społeczne (CSR), wizerunek marki (firmy) jako pracodawcy. Próba liczyła prawie 10 000 polskich konsumentów w wieku od 15 lat wzwyż. Łącznie przebadano reputację 250 marek i firm w 25 kategoriach produktów i usług.

Autorką metodologii badania reputacji Premium Brand jest prof. Dominika Maison, ekspert w dziedzinie badań rynkowych i społecznych. Badanie zostało przeprowadzone przez Maison&Partners na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna.

Organizatorem projektu jest Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand”. Oprócz regularnego pomiaru reputacji marek i firm obecnych na polskim rynku, Fundacja wspiera ideę budowania reputacji marki oraz koncepcję traktowania reputacji, jako jednego z kluczowych elementów przewagi konkurencyjnej w biznesie.

Partnerem merytorycznym tegorocznej edycji badania Premium Brand jest PRESS- SERVICE Monitoring Mediów, lider w dziedzinie kompleksowego monitoringu Internetu, social media, prasy, radia i telewizji. Specjalnością PRESS-SERVICE Monitoring Mediów są audyty medialne oraz wielopoziomowe raporty medialne, niezbędne w profesjonalnym zarządzaniu wizerunkiem.

qd

Fot. Laureaci gali Premium Brand 2018

 

Projekt wspierają:

dw

 

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Rudek , Kolterman Media Communications

kom. 510 081 203, a.rudek@kolterman.pl

 

[04.04.2018]

Dominika Maison (Maison&Partners): Reputacja marki nie zmienia się szybko, buduje się ją krok po kroku

Na temat badania Premium Brand, reputacji marek i tego, co na nią wpływa rozmawiamy z prof. Dominiką Maison z Wydziału Psychologii UW i Maison&Partners.

Jak przeprowadzane jest badanie reputacji Premium Brand, na czym się opiera?

Badanie reputacji marki Premium Brand obejmuje ponad 200 marek i firm w 20 kategoriach przypisanych produktom i usługom. Realizowane jest metodą CAWI (wywiadu internetowego) na ogólnopolskiej próbie niemal 10 000 konsumentów wieku od 15-tu lat wzwyż, dobranych z panelu badawczego Ariadna (www.panelariadna.pl) w taki sposób, by wyniki można było generalizować na całą populację polskich konsumentów. Pomiar reputacji marki przeprowadzamy wg mojej autorskiej metodologii stworzonej ponad 10 lat temu, kiedy zostało przeprowadzone pierwsze badanie Premium Brand. Osoby znające daną markę lub firmę dokonują jej oceny w pięciu wymiarach, takich jak: zaufanie do marki, referencja (lojalność wobec marki), atmosfera medialna (towarzysząca marce), zaangażowanie społeczne (CSR), wizerunek marki (firmy) jako pracodawcy. Na podstawie uzyskanych wyników dla każdej marki jest obliczany wskaźnik reputacji, który przyjmuje wartość w zakresie od 1 do 100 punktów. Tytuł Marki/Firmy Wysokiej Reputacji Premium Brand jest przyznawany wyłącznie wtedy, gdy wskaźnik reputacji wynosi minimum 60 punktów. Udział w projekcie daje możliwość pozyskania wartościowych danych na temat pozycji marki lub firmy na tle konkurencji oraz umożliwia komunikację wysokiej reputacji w mediach.

Co obecnie najbardziej wpływa na reputację marki?

Reputacja marki jest wynikiem długotrwałego i złożonego procesu, efektem działań długofalowych na wielu płaszczyznach. Nie zmienia się szybko, buduje się ją krok po kroku. Trudno zdefiniować i podać jeden przepis na dobrą reputację, ponieważ ma na nią wpływ bardzo wiele czynników. Przy budowaniu reputacji trzeba pamiętać o tym, by działaniami objąć każdy obszar funkcjonowania firmy, począwszy od produkcji/produktu, poprzez pracowników i otoczenie społeczne, w którym marka realizuje swoje cele.

O czym powinno się pamiętać od samego początku, aby zbudować silną markę z dobrą reputacją?

Pamiętajmy, że reputacja marki odzwierciedla wartości firmy, które powinny być pozytywne i dobrze zdefiniowane. Wtedy budowanie reputacji w oparciu o nie powinno przebiegać harmonijnie. Warunkiem jest zachowanie spójności wszystkich podejmowanych działań z nadrzędnymi wartościami firmy. Na przykład, jeśli firma stawia na uczciwość to oferowanie produktów najwyższej jakości będzie naturalnym odzwierciedleniem tej wartości.

Jakie działania podejmowane przez marki najbardziej wpływają na ich reputację?

Możemy wskazać trzy przykładowe obszary, w których działania przekładają się na reputację. Po pierwsze to sam produkt czy usługa – dobra jakość powyższych bezpośrednio buduje dobrą renomę marki. Po drugie komunikacja firmy, zarówno wewnętrzna (co mówimy sami o sobie) i zewnętrzna (co mówią o nas inni, w tym media) dynamicznie wpływa na postrzeganie marki. Dlatego trzeba bardzo uważać na to, co, jak i do kogo komunikujemy, zarówno intencjonalnie, jak i nieintencjonalnie (np. co inni o nas piszą), by nie popełniać gaf wizerunkowych i tym samym unikać negatywnego szumu. Po trzecie szeroko rozumiany pracownik i warunki pracy, jakie zapewnia firma. Kryzys w tym obszarze może być punktem wyjścia do załamania wizerunku, bo pamiętajmy, że to ludzie w dużym zakresie budują dobrą reputację.

Jakie błędy, które wpływają na spadek reputacji, najczęściej popełniają polskie marki?

Największym błędem jest prowadzenie niespójnej komunikacji, która skutkuje brakiem wiarygodności i akceptacji ze strony konsumenta. Dla przykładu, komunikat mówiący o „najwyższej jakości za najniższą cenę” bazuje na wykluczających się wartościach, których nie da się powiązać. Dla konsumenta taki przekaz będzie miał wymiar negatywny lub co najmniej dezorientujący. Albo inny przykład: firma pozycjonuje się jako w 100% polska i w komunikacji podkreśla ten aspekt swojej tożsamości, a tymczasem okazuje się, że w produkcji wykorzystuje zagraniczne komponenty. Oczywiście z samym wykorzystaniem zagranicznych komponentów nie ma problemu, ale mówimy tu o przykładzie niespójności komunikacyjnej.

Jakie działania z zakresu CSR są najczęściej podejmowane przez marki w Polsce?

Marki bardzo często koncentrują się na spektakularnych akcjach widocznych w przestrzeni społecznej. Wsparcie fundacji, wybranej inicjatywy charytatywnej, ekologicznej czy sportowej to zawsze dobry pomysł, ale nie należy zapominać o działaniach skierowanych „do wewnątrz” firmy lub na skalę lokalną. Dbałość o wysoką jakość produktów i usług, zapewnienie godnych warunków pracy i atrakcyjnych aktywności dla pracowników, wprost przekładają się na budowę dobrej reputacji firmy.

Jak influencerzy obecnie wpływają na budowanie reputacji marek? Czy wykorzystywanie ich do budowania reputacji jest dobrym działaniem?

To zjawisko stosunkowo nowe. Trudno mówić o sile wpływu influencerów na budowanie reputacji marki, bo jak mówiłam, jest to proces długofalowy i wieloaspektowy. Poza tym, brak jeszcze miarodajnych badań w tym zakresie. Z pewnością influencerzy mają pewne znaczenie w procesie budowania znajomości brandu. Jest ich wielu, są widoczni, mają spektakularne zasięgi w mediach społecznościowych, ale z czasem może okazać się, że siła ich oddziaływania jest mniejsza, niż wydaje się nam dzisiaj.

Zrzut ekranu 2018-04-04 o 16.33.17

[16.01.2018]

Premium Brand 2018 – wystartowała XIII edycja badania reputacji marki

Ruszyła XIII edycja projektu Premium Brand, badającego reputację marek i firm obecnych na polskim rynku. Nabór do najbliższego badania potrwa do 28 lutego 2018 roku. Partnerem merytorycznym tegorocznej edycji jest Press Service Monitoring Mediów.

Badanie reputacji marki Premium Brand obejmuje ponad 200 marek i firm w 20 kategoriach przypisanych produktom i usługom. Realizowane jest na ogólnopolskiej próbie niemal 10 000 konsumentów. Wyłania marki i firmy cieszące się wysoką reputacją. Najbliższe badanie zostanie przeprowadzone w marcu 2018 roku. Laureaci – liderzy poszczególnych kategorii z najlepszymi wynikami, zostaną ogłoszeni w kwietniu 2018 r. podczas gali finałowej projektu.

Badanie reputacji marki przeprowadzane jest na podstawie metodologii  opracowanej przez profesor Uniwersytetu Warszawskiego Dominikę Maison, znaną i cenioną ekspertkę w dziedzinie zachowań konsumenckich. Pomiar reputacji marki jest realizowany wśród osób znających daną markę lub firmę, które dokonują oceny w pięciu wymiarach, takich jak: zaufanie do marki, referencja (lojalność wobec marki), atmosfera medialna (towarzysząca marce), zaangażowanie społeczne (CSR), wizerunek marki (firmy) jako pracodawcy.

Na podstawie uzyskanych wyników, dla każdej marki jest obliczany wskaźnik reputacji, który przyjmuje wartość w zakresie od 1 do 100 punktów. Tytuł Marki/Firmy Wysokiej Reputacji Premium Brand jest przyznawany wyłącznie wtedy, gdy wskaźnik reputacji wynosi minimum 60 punktów. Udział w projekcie daje możliwość pozyskania wartościowych danych. Każda marka uczestnicząca w badaniu otrzymuje szczegółowy raport, prezentujący jej wyniki na tle konkurencji.

Premium Brand ma na celu wspomaganie marek i firm o wysokiej reputacji w działaniach promocyjnych. Organizatorem projektu jest Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand”. Badanie reputacji prowadzi agencja badawcza Maison&Partners na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna. Zgłoszenia marki lub firmy do udziału w badaniu można dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej projektu.

[15.12.2017]

Raport – „Luksus kocha prasę”

Polskie Badania Czytelnictwa prezentują pierwszy w Polsce raport nt. czytelnictwa prasy wśród kupujących dobra luksusowe. Jest to również badanie marek luksusowych na największej próbie osób o wysokich dochodach. Dobra luksusowe to te, na które popyt rośnie wraz ze wzrostem ich ceny.
s

Dobra luksusowe i ich klienci

Współcześnie mamy nieograniczony dostęp do marek luksusowych. Każdy, kto ma ochotę może kupić produkt takiej marki. Istotnym ograniczeniem jest cena, choć wyniki badania pokazują, że dla aspirujących nie jest to główny czynnik zakupowy. Kupowanie dóbr luksusowych wynika bardziej z wewnętrznej potrzeby niż z ilości posiadanych pieniędzy.

PBC zrealizowało badanie internetowe (CAWI) na największej w Polsce próbie osób o wysokich dochodach, pytając o zakup marek luksusowych tj. kosmetyków, ubrań, butów i dodatków, biżuterii, zegarków, a także samochodów marek luksusowych i premium. Pytano również o zakup wysokiej klasy sprzętu elektronicznego, wydatki na meble i wyposażenie wnętrz, wycieczki turystyczne, korzystanie z usług kosmetyczki, SPA, czy posiadanie jachtów i motorówek.

Co kupują aspirujący i bogaci Polacy?

Aspirujący, którzy kupują marki luksusowe stanowią 12.9% populacji Polski 18:59 (2,913 mln osób). Jest ich dwa razy więcej niż kupujących z dochodami powyżej 5 tys. zł, ale połowa z nich to osoby wybierające marki tylko z jednej kategorii. Kupują oni podobne marki jak zamożni, tylko rzadziej, i generalnie mniej wydają na kosmetyki, ubrania i biżuterię. O wyborze konkretnych marek silniej decyduje płeć niż przynależność do segmentu (więcej na str. 10 w raporcie).

Z badania wynika, że 290 tys. Polaków to osoby bogate (o dochodach powyżej 14 tys. zł), z czego co drugi wydaje miesięcznie na ubrania ponad 2 tys. zł, a co trzeci wydaje rocznie 50 tys. zł na wyjazdy turystyczne. Bogaci to najczęściej 30- i 40-letni mężczyźni z co najmniej wyższym wykształceniem o wysokiej pozycji zawodowej. Bogatych cechuje regularność zakupów marek luksusowych, a 58% z nich kupuje w 3 i więcej kategoriach zakupowych (więcej na str. 12 w raporcie).

Wysokie czytelnictwo prasy wśród kupujących dobra luksusowe

Z raportu wynika, że osoby o dochodach ponad 5 tys. zł są dobrze wykształcone, mają wysoką pozycję zawodową i często czytają prasę. Czytelnictwo prasy rośnie wraz z zawartością ich portfela oraz aktywnością konsumencką. Częste kupowanie marek luksusowych i czytanie większej liczby tytułów prasowych są przejawami pozycji społecznej tych osób.

„Czytelnictwo przeciętnego wydania największych tytułów prasowych wynosi 8-15% w grupie osób o dochodach ponad 5 tys. zł, co oznacza dotarcie do większości grupy celowej przy użyciu samej prasy. Czytelnictwo prasy wśród kupujących marki luksusowe jest kilkukrotnie wyższe niż w skali populacji Polski (wysokie affinity), co oznacza, że prasa jest medium dobrze dopasowanym do grupy celowej.” – pisze w raporcie Waldemar Izdebski, Prezes PBC.

6 lub 5 tytułów prasowych czytają średnio osoby o dochodach ponad 5 tys. zł kupujące luksusowe marki w poszczególnych kategoriach zakupowych: kosmetyków, ubrań, biżuterii, sprzętu elektronicznego, samochodów.

W raporcie zostały zaprezentowane rankingi marek luksusowych w wielu kategoriach zakupowych wraz z rankingami czytelnictwa prasy. Przykładowe rankingi poniżej.

 • Ranking luksusowych marek kosmetyków wśród kobiet o dochodach ponad 5 tys. zł i czytelnictwo miesięczników oraz dwumiesięczników w tej samej grupie docelowej.

q

 • Ranking luksusowych marek ubrań wśród mężczyzn o dochodach ponad 5 tys. zł i czytelnictwo tygodników w tej samej grupie docelowej.

qq

 • Ranking aspirujących (osoby o dochodach poniżej 5 tys. zł) kupujących marki luksusowe oraz premium samochodówczytelnictwo dzienników wśród ogółu kupujących takie samochody (osoby o dochodach poniżej i powyżej 5 tys. zł).

sq

 • Ranking aspirujących (osoby o dochodach poniżej 5 tys. zł) kupujących luksusowe marki biżuterii oraz zegarkówczytelnictwo dwutygodników w tej samej grupie docelowej.

sqf

Reasumując, kryterium dochodowe nie może być jedyne w określaniu i opisie rynku marek luksusowych. O zachowaniach zakupowych silnie decydują wykształcenie i pozycja zawodowa (kierowanie pracą innych osób, bycie właścicielem firmy). Prawie 90% kupujących dobra luksusowe czyta prasę, co oznacza, że jest to idealne medium do promocji dóbr luksusowych.

Zachęcamy do zapoznania się z całością Raportu „Luksus kocha prasę. Wysokie czytelnictwo prasy wśród kupujących dobra luksusowe” >> TUTAJ <<

Badanie zostało zrealizowane przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, zaś patronat nad raportem objęli: Związek Firm Public Relations, Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand.

qeefr

[12.07.2017]

Ranking reputacji miast wojewódzkich Premium Brand 2017

Kraków, Gdańsk, Wrocław i Poznań to miasta wojewódzkie o najwyższej reputacji, wynika z rankingu reputacji miast wojewódzkich Premium Brand 2017. Najczęściej odwiedzanym i rekomendowanym przez Polaków miastem w ostatnim roku była Warszawa, na kolejnych pozycjach uplasowały się Gdańsk i Kraków.

Zrealizowane po raz drugi w Polsce, badanie reputacji miast wojewódzkich wskazało ośrodki cieszące się najlepszą reputacją wśród Polaków. W rankingu prym wiedzie Kraków (73 pkt.), drugą pozycję ex aequo zajmują Gdańsk (72 pkt.) i Wrocław (72 pkt.). Miasto stołeczne Warszawa uplasowało się na piątym miejscu (68 pkt.), za Poznaniem (71 pkt.) i Szczecinem (69 pkt.).

Kraków na lidera awansował z czwartej pozycji względem rankingu generalnego reputacji miast wojewódzkich z 2016 r. Gdańsk utrzymał swoją drugą lokatę, natomiast Wrocław spadł o jedno miejsce. W pierwszej edycji rankingu czołową piątkę miast wojewódzkich o najwyższej reputacji tworzyły Wrocław, Gdańsk, Poznań, Kraków i Warszawa.

Zrzut ekranu 2017-07-14 o 11.37.36

Respondenci oceniali poziom zaufania do danego miasta, możliwość polecenia go znajomym, towarzyszącą mu atmosferę medialną, zaangażowanie społeczne oraz warunki pracy w danym mieście.

 

Respondenci oceniali miasta wojewódzkie w 5 kluczowych wymiarach, tj.:

 1. Zaufanie do miasta (To miasto, na którym można polegać)
  2. Referencja (To miasto, które można polecić znajomym)
  3. Atmosfera medialna (O tym mieście mówi się źle w mediach)
  4. Zaangażowanie społeczne (To miasto w swoich działaniach bierze pod uwagę dobro społeczeństwa)
  5. Miasto jako pracodawca (To miasto kojarzy mi się z dobrymi warunkami pracy)

Na podstawie ocen w badanych wymiarach policzony został wskaźnik reputacji Premium Brand, który przyjmuje wartości od 1 do 100 punktów. Wynik na poziomie minimum 60 punktów kwalifikuje podmiot do uzyskania tytułu Miasto Wojewódzkie Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017.

W odniesieniu do każdego miasta wojewódzkiego zmierzono także poziom odwiedzania i udzielone rekomendacje w ciągu ostatnich 12. miesięcy. Pierwsza trójka najczęściej odwiedzanych miast wojewódzkich pokrywa się z czołówką ośrodków miejskich najczęściej rekomendowanych w ostatnim roku. Prym wiedzie Warszawa, odpowiednio na drugim i trzecim miejscu znajdują się: Gdańsk i Kraków.

Zrzut ekranu 2017-07-14 o 11.38.37

Na podstawie ocen w badanych wymiarach policzony został wskaźnik reputacji Premium Brand, który przyjmuje wartości od 1 do 100 punktów. Wynik na poziomie minimum 60 punktów kwalifikuje podmiot do uzyskania tytułu Miasto Wojewódzkie Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017.

W odniesieniu do każdego miasta wojewódzkiego zmierzono także poziom odwiedzania i udzielone rekomendacje w ciągu ostatnich 12. miesięcy. Pierwsza trójka najczęściej odwiedzanych miast wojewódzkich pokrywa się z czołówką ośrodków miejskich najczęściej rekomendowanych w ostatnim roku. Prym wiedzie Warszawa, odpowiednio na drugim i trzecim miejscu znajdują się: Gdańsk i Kraków.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Berlińska

Kolterman Media Communications

kom. 509 922 081

k.berlinska@kmc-pr.pl


[21.06.2017]

Ranking reputacji polskich uczelni wyższych Premium Brand 2017

Po raz trzeci wyłoniono Uczelnie Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017. W rankingu generalnym placówek publicznych niezmiennie prym wiedzie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Wśród niepublicznych uczelni magisterskich ponownie na czołowej pozycji ex aequo znalazły się Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.

 

Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand” trzeci rok z rzędu zorganizowała ranking reputacji polskich uczelni. Badanie objęło publiczne uczelnie akademickie, niepubliczne uczelnie magisterskie i państwowe wyższe szkoły zawodowe. Według rankingu najwięcej szkół wyższych o wysokiej reputacji oferuje Warszawa. Liczące się ośrodki akademickie publiczne i prywatne znajdują się też w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Zdaniem dr. Tomasza Barana, eksperta ds. badań opinii i rynku „Reputacja uczelni wyższych ma kluczowe znaczenie przy wyborze kierunku studiów. Ważne są także wewnętrzne oceny i rankingi środowiska naukowego czy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale to właśnie reputacja marki może mieć wpływ rozstrzygający.”

 

Publiczne uczelnie akademickie

Podobnie jak w dwóch pierwszych edycjach projektu, na pierwszym miejscu rankingu generalnego placówek publicznych uplasował się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Według respondentów najlepsze perspektywy zawodowe zapewniają ex aequo Warszawski Uniwersytet Medyczny i Politechnika Warszawska.

Niepubliczne uczelnie magisterskie

W rankingu generalnym reputacji niepublicznych uczelni magisterskich ponownie prym wiodą ex aequo Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. Z punktu widzenia najlepszych perspektyw zawodowych najwyżej oceniono Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

2

Państwowe wyższe szkoły zawodowe

Na czele rankingu generalnego państwowych wyższych szkół zawodowych uplasowała się Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, która jednocześnie zajmuje pierwsze miejsce w zestawieniu szkół z najlepszymi perspektywami zawodowymi.

3

Organizowany przez Fundację na rzecz reputacji marki „Premium Brand”, ranking powstał na podstawie wyników ogólnopolskiego badania opinii, zrealizowanego wśród osób znających daną uczelnię. Metodologię pomiaru opracowała prof. UW Dominika Maison, ekspert w dziedzinie zachowań konsumenckich z agencji badawczej Maison&Partners. Badanie przeprowadzono na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna, na losowo-kwotowej, ogólnopolskiej próbie konsumentów metodą CAWI. Próba była kwotowana wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku od 15-tu lat wzwyż dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.

 

Respondenci oceniali uczelnie w 5 kluczowych wymiarach, tj.:

 1. Renoma („To prestiżowa uczelnia”)
 2. Referencje („To uczelnia, którą z czystym sumieniem można polecić znajomym”)
 3. Atmosfera medialna („O tej uczelni mówi się źle w mediach”)
 4. CSR, zaangażowanie społeczne („Ta uczelnia w swoich działaniach bierze pod uwagę dobro społeczeństwa”)
 5. Postrzeganie perspektyw zawodowych („Ta uczelnia kojarzy mi się z szansą na znalezienie dobrej pracy”)

 

Na podstawie ocen w badanych wymiarach policzony został wskaźnik reputacji Premium Brand, który przyjmuje wartości od 1 do 100 punktów. Wynik na poziomie minimum 60 punktów kwalifikuje podmiot do uzyskania tytułu Uczelni Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017.

pre-doc-graph-256

 

Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Berlińska

Kolterman Media Communications

kom. 509 922 081

k.berlinska@kmc-pr.pl


 

[28.04.2017]

Jurek Owsiak Osobą Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017

Już po raz 12. Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand” ogłosiła laureatów badania reputacji osób, marek i firm. Osobą Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017 został Jurek Owsiak. Uhonorowano również 8 marek, które otrzymały tytuł Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017. Wyniki badania przedstawiono podczas uroczystej gali 27 kwietnia br.

 

Premium Brand 2017 – marki wysokiej reputacji

Badanie reputacji Premium Brand od 12 lat nieprzerwanie analizuje poziom reputacji marek i firm. Realizowane jest w grupie prawie 10 000 respondentów. W tegorocznej edycji po raz trzeci zbadano także reputację osób o ogólnopolskiej rozpoznawalności. Wśród silnych marek osobistych znaleźli się wybitni działacze, osobistości kultury, dziennikarze i sportowcy. Prestiżowy tytuł Osoby Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017 otrzymał Jurek Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dotychczas wyróżnienia w tej kategorii odebrały Janina Ochojska (2015 r.) i Anna Dymna (2016 r.).

Jerzy_Owsiak czd

Respondenci biorący udział w badaniu oceniali wytypowane osoby, biorąc pod uwagę poziom zaufania społecznego, zaangażowanie i działalność publiczną oraz wiarygodność. Odpowiadali również na pytanie o wizerunek medialny postaci, czyli o to, jakiego rodzaju informacje o wymienionych osobach docierały do nich częściej (pozytywne czy negatywne). Na podstawie udzielonych odpowiedzi został utworzony wskaźnik reputacji Premium Brand, przyjmujący wartości od 0 do 100.

 

Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017

Podczas uroczystej gali Premium Brand 2017 uhonorowano także wyróżniające się marki, które według respondentów są najbardziej wiarygodne i cieszą się najwyższą reputacją. Oto lista laureatów w kategorii:

Bez tytułulogo PB 2017

Badanie reputacji zostało przeprowadzone wśród osób znających daną markę lub firmę, które oceniły: zaufanie do marki, referencje (lojalność wobec marki), atmosferę medialną towarzyszącą marce, zaangażowanie społeczne (CSR), wizerunek marki (firmy) jako pracodawcy. Próba liczyła prawie 10 000 polskich konsumentów w wieku od 15 lat wzwyż. Łącznie przebadano reputację ponad 200 marek i firm w 20 kategoriach produktów i usług.

Autorką metodologii badania reputacji Premium Brand jest prof. UW Dominika Maison, ekspert w dziedzinie badań rynkowych i społecznych. Badanie zostało przeprowadzone przez Maison&Partners na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna.

Partnerem redakcyjnym tegorocznej edycji był TVN24 BIS, a organizację i obsługę gali finałowej zapewniła Agencja TVN.

Organizatorem projektu jest Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand”. Oprócz regularnego pomiaru reputacji marek i firm obecnych na polskim rynku, Fundacja wspiera ideę budowania reputacji marki oraz koncepcję traktowania reputacji, jako jednego z kluczowych elementów przewagi konkurencyjnej w biznesie.

Partnerem merytorycznym tegorocznej edycji badania Premium Brand jest agencja informacyjna PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, lider w dziedzinie kompleksowego monitoringu Internetu, social media, prasy, radia i telewizji. Specjalnością PRESS-SERVICE Monitoring Mediów są audyty medialne oraz wielopoziomowe raporty medialne, niezbędne w profesjonalnym zarządzaniu wizerunkiem. Ponadto partnerami i patronami medialnymi projektu są: alterWEB, Anna Miotk, Ariadna, Cena Biznesu, Centrum im. Adama Smitha, HBN, Kolterman Media Communications, Maison&Partners, Midea, Marketer+, OOH Magazine, Polskie Badania Internetu, Psyche, Salt Pepper Brand Design, Social Press, Tajniki Polityki, Warsaw Enterprise Institute, Webvizarts, wFirma i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

 

Projekt wspierają:

sda

Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Berlińska

Kolterman Media Communications

kom. 509 922 081

k.berlinska@kmc-pr.pl

 


 

[20.01.2017]

Premium Brand 2017 – wystartowała XII edycja badania reputacji marki

Ruszyła XII edycja projektu Premium Brand, badającego reputację marek i firm obecnych na polskim rynku. Nabór do najbliższego badania potrwa do 28 lutego 2017 roku. Partnerem redakcyjnym tegorocznej edycji jest TVN24 BIS, a organizację i obsługę gali finałowej zapewnia Agencja TVN.

Badanie reputacji marki Premium Brand obejmuje ponad 200 marek i firm w 20 kategoriach przypisanych produktom i usługom. Realizowane jest na ogólnopolskiej próbie niemal 10 000 konsumentów. Wyłania marki i firmy cieszące się wysoką reputacją. Najbliższe badanie zostanie przeprowadzone w marcu 2017 roku.

Laureaci – liderzy poszczególnych kategorii z najlepszymi wynikami, zostaną ogłoszeni w kwietniu 2017 r. podczas gali finałowej projektu.

Badanie reputacji marki przeprowadzane jest na podstawie metodologii  opracowanej przez profesor Uniwersytetu Warszawskiego Dominikę Maison, znaną i cenioną ekspertkę w dziedzinie zachowań konsumenckich. Pomiar reputacji marki jest realizowany wśród osób znających daną markę lub firmę, które dokonują oceny w pięciu wymiarach, takich jak: zaufanie do marki, referencja (lojalność wobec marki), atmosfera medialna (towarzysząca marce), zaangażowanie społeczne (CSR), wizerunek marki (firmy) jako pracodawcy.

Na podstawie uzyskanych wyników, dla każdej marki jest obliczany wskaźnik reputacji, który przyjmuje wartość w zakresie od 1 do 100 punktów. Tytuł Marki/Firmy Wysokiej Reputacji Premium Brand jest przyznawany wyłącznie wtedy, gdy wskaźnik reputacji wynosi minimum 60 punktów. Udział w projekcie daje możliwość pozyskania wartościowych danych. Każda marka uczestnicząca w badaniu otrzymuje szczegółowy raport, prezentujący jej wyniki na tle konkurencji.

Premium Brand ma na celu wspomaganie marek i firm o wysokiej reputacji w działaniach promocyjnych. Organizatorem projektu jest Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand”. Badanie reputacji prowadzi agencja badawcza Maison&Partners na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna. Zgłoszenia marki lub firmy do udziału w badaniu można dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej projektu.

Partnerem redakcyjnym tegorocznej edycji jest TVN24 BIS, a organizację i obsługę gali finałowej zapewnia Agencja TVN.

Partnerzy i patroni medialni projektu:

Partnerzy PB 2017


 

[6.12.2016]

Polacy wydadzą więcej na prezenty świąteczne niż w ubiegłym roku

Zwyczaj obdarowywania prezentami pod choinkę bliskich i przyjaciół jest w Polsce silnie kultywowany. Prezenty świąteczne lubi kupować większość Polaków (77 proc.). Pod świąteczne drzewka trafią przede wszystkim zabawki dla dzieci, perfumy i kosmetyki. Ponad połowa Polaków na upominki planuje w tym roku wydać ponad 300 zł – pokazują wyniki badania opinii, przeprowadzonego na zlecenie Fundacji na rzecz reputacji marki „Premium Brand” przez agencję badawczą Maison&Partners na panelu Ariadna.

Aż 70 proc. rodaków zamierza w tym roku obdarować najbliższych prezentami świątecznymi. Polacy przy ich wyborze coraz częściej kierują się oczekiwaniami obdarowywanych (83 proc.) – w ubiegłym roku planowali je uwzględniać w 77 proc. Kolejnymi kryteriami zakupowymi są wysoka jakość prezentów (53 proc.), promocje świąteczne (52 proc.) i niska cena (35 proc.). Co czwarta osoba (24 proc.) duże znaczenie przywiązuje do reputacji marki, a co piąta –  do polskiego pochodzenia produktów (19 proc.).

 

Zdaniem prof. UW Dominiki Maison, eksperta ds. zachowań konsumenckich z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego uzyskane wyniki potwierdzają tezę, że jakość produktu to nie wszystko. Coraz większego znaczenia nabiera reputacja marek i firm oraz etnocentryzm konsumencki, nazywany także patriotyzmem gospodarczym.

 

Polacy zamierzają w bieżącym roku wydać więcej pieniędzy na prezenty świąteczne niż rok temu. Ponad połowa badanych, planujących zakup upominków (51 proc.), deklaruje kupić prezenty za ponad 300 zł (w 2015 roku takie wydatki planowało 46 proc.). Pozostali respondenci chcą zmieścić się w kwocie 101-300 zł (37 proc) lub do 100 zł (12 proc.).

1

Do najczęściej planowanych prezentów należą zabawki dla dzieci (46 proc.), perfumy (45 proc.), kosmetyki (44 proc.), odzież (40 proc.), książki (29 proc.) i biżuteria (24 proc.). Zaledwie 1 proc. Polaków zamierza obdarować bliskich meblami, komputerem stacjonarnym, biletem do kina, akcesoriami erotycznymi czy aparatem fotograficznym.

2

Większość badanych (83 proc.) planuje kupić prezenty choinkowe najpóźniej do końca drugiego tygodnia grudnia. Nie brakuje także osób, które zakupy zostawią na ostatnią chwilę, tuż przed Wigilią (6 proc).

 

Badanie zostało zrealizowane dla Fundacji na rzecz reputacji marki „Premium Brand” przez agencję badawczą Maison&Partners na panelu Ariadna w dniach 25-29 listopada br. na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1075 osób, metodą CAWI. Kwoty dobrano według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.

Szczegółowy raport z badania zwyczajów zakupu prezentów świątecznych 2016 można pobrać tu:

Prezenty świąteczne 2016

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

Katarzyna Berlińska

Kolterman Media Communications

kom. 509 922 081

k.berlinska@kmc-pr.pl

 


[16.05.2016]

Ranking reputacji polskich uczelni Premium Brand 2016

Uczelnie Akademickie_ranking reputacji Premium Brand 2016

Znamy wyniki drugiej edycji rankingu reputacji polskich uczelni państwowych oraz niepublicznych. Podobnie jak w pierwszej odsłonie badania, w rankingu generalnym placówek publicznych prym wiedzie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Na drugim miejscu uplasowała się Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, natomiast trzecią i czwartą pozycję dzielą ex aequo Politechnika Warszawska i Uniwersytet Warszawski.  

Uczelnie Akademickie_ranking reputacji Premium Brand 2016

W rankingu reputacji niepublicznych uczelni magisterskich na czołowej pozycji ex aequo znalazły się Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Warszawie, na trzecim miejscu uplasowała się Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, natomiast czwarta pozycja należy do Collegium Civitas w Warszawie.

Ranking, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand”, powstał w oparciu o wyniki badania reputacji marek i firm. Pomiar przeprowadziła agencja Maison&Partners na panelu Ariadna, z którego dobrano ogólnopolską próbę losowo-kwotową liczącą 1089 osób, tak by kwoty odzwierciedlały reprezentację w populacji Polaków wieku od 15-tu lat wzwyż dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.

.

Zadaniem badanych było ocenienie uczelni w 5 kluczowych wymiarach, tj.: 

1. renoma („To prestiżowa uczelnia”)

2. referencje („To uczelnia, którą z czystym sercem można polecić znajomym”)

3. atmosfera medialna („O tej uczelni mówi się źle w mediach”)

4. CSR, zaangażowanie społeczne („Ta uczelnia w swoich działaniach bierze pod uwagę dobro społeczeństwa”)

5. postrzeganie perspektyw zawodowych („Ta uczelnia kojarzy mi się z szansą na znalezienie dobrej pracy”)

.

Na podstawie ocen w badanych wymiarach policzony został wskaźnik reputacji Premium Brand, który przyjmuje wartości od 1 do 100 punktów.

Metodologię badania opracowała prof. UW Dominika Maison, ekspert w dziedzinie zachowań konsumenckich. Zdaniem Dominiki Maison „Od dawna wiadomo, że reputacja marki ma kluczowe znaczenie przy wyborze produktów i usług, a decyzja o wyborze uczelni wyższej nie stanowi wyjątku od tej reguły. Reputacja uczelni może mieć dla potencjalnych studentów nawet większe znaczenie niż wyniki parametryzacji uczelni czy wewnętrzne oceny i rankingi środowiska naukowego.”

 

Więcej  informacji udziela:

Beata Kolterman / Fundacja „Premium Brand“

kom. 501 184 165

e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl

strona: www.premiumbrand.com.pl

 


 

[12.05.2016]

Anna Dymna Osobą Wysokiej Reputacji Premium Brand 2016

 

Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand” ogłosiła laureatów tegorocznej edycji badania reputacji osób, marek i firm. Tytuł Osoby Wysokiej Reputacji Premium Brand 2016 zdobyła Anna Dymna. Wyniki badania przedstawiono podczas uroczystej gali 11 maja br.

 

Osoba Wysokiej Reputacji Premium Brand 2016

 Zrzut ekranu 2016-05-12 o 13.04.38

Badanie reputacji Premium Brand jest realizowane od 11 lat wśród osób znających daną markę lub firmę (grupa min. 5000 respondentów). W tym roku po raz drugi zbadano również reputację osób znanych Polakom z mediów. Na liście badanych marek osobistych znaleźli się dziennikarze, działacze społeczni, artyści, sportowcy. Najwyższe oceny i tytuł Osoby Wysokiej Reputacji Premium Brand 2016 otrzymała Anna Dymna. W pierwszej piątce znaleźli się: Martyna Wojciechowska, Elżbieta Jaworowicz, Ewa Błaszczyk i Adam Małysz.

.

Respondenci badania ocenili swoje zaufanie do poszczególnych osób oraz ich zaangażowanie w sprawy ważne dla społeczeństwa. Zostali zapytani również o to, jakie informacje o wymienionych osobach docierały do nich częściej (pozytywne czy negatywne), a także, czy wystawiliby takiej osobie referencje. Na podstawie odpowiedzi został utworzony wskaźnik reputacji Premium Brand, przyjmujący wartości od 0 do 100.

Zrzut ekranu 2016-05-12 o 12.53.44

Marki i Firma Wysokiej Reputacji Premium Brand 2016

.

Podczas uroczystej gali Premium Brand wręczono także nagrody dla marek i firm, uznanych przez respondentów za cieszące się najwyższą reputacją. Oto lista laureatów w kategoriach:

Zrzut ekranu 2016-05-12 o 12.58.56

Badanie reputacji zostało przeprowadzone wśród osób znających daną markę lub firmę, które oceniły: zaufanie do marki, referencję (lojalność wobec marki), atmosferę medialną towarzyszącą marce, zaangażowanie społeczne (CSR), wizerunek marki (firmy) jako pracodawcy. Próba liczyła ponad 8000 polskich konsumentów w wieku od 15 lat wzwyż. Łącznie przebadano reputację 213 marek i firm w 22 kategoriach produktów i usług.

Autorką metodologii badania reputacji Premium Brand jest prof. UW Dominika Maison, ekspert w dziedzinie badań rynkowych i społecznych. Badanie zostało przeprowadzone przez Maison&Partners na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna.

Organizatorem projektu jest Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand”. Oprócz regularnego pomiaru reputacji marek i firm obecnych na polskim rynku, Fundacja wspiera ideę budowania reputacji marki oraz koncepcję traktowania reputacji, jako jednego z kluczowych elementów przewagi konkurencyjnej w biznesie.

Partnerem merytorycznym tegorocznej edycji badania Premium Brand jest agencja informacyjna PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, lider w dziedzinie kompleksowego monitoringu Internetu, social media, prasy, radia i telewizji. Specjalnością PRESS-SERVICE Monitoring Mediów są audyty medialne oraz wielopoziomowe raporty medialne, niezbędne w profesjonalnym zarządzaniu wizerunkiem.

 

Projekt wspierają:

patroni PR2016_poziom

.

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Rudek,

Kolterman Media Communications

kom. 510 081 203,

a.rudek@kmc-pr.pl

 .

[02.03.2016]

Pierwszy w Polsce ranking reputacji miast wojewódzkich

– wyniki badania

.

Wrocław, Gdańsk i Poznań, tuż za nimi Kraków i Warszawa – to czołowa piątka miast wojewódzkich cieszących się najlepszą reputacją wśród Polaków. Pierwsze w Polsce badanie reputacji miast odpowiada także na pytanie, które miasta najchętniej odwiedzaliśmy i rekomendowaliśmy znajomym w ostatnim roku.

 

Reputacja miast wojewodzkich_ranking generalny

Ranking miast wojewódzkich o najwyższej reputacji, źródło: Raport z badania reputacji marki Premium Brand

Ranking miast o najwyższej reputacji powstał na podstawie wyników badania, zrealizowanego wśród osób znających dane miasto, z zastosowaniem narzędzia opracowanego przez prof. UW Dominikę Maison z agencji badawczej Maison&Partners. Respondenci oceniali poziom zaufania do danego miasta, możliwość polecenia go znajomym, towarzyszącą mu atmosferę medialną, zaangażowanie społeczne oraz warunki pracy w danym mieście.

 

Zrzut ekranu 2016-03-01 o 19.00.19

Na podstawie uzyskanych wyników dla każdego miasta obliczono wskaźnik reputacji (od 1 do 100 punktów). W zestawieniu rankingu marek miast wysokiej reputacji Premium Brand uwzględniono tylko te, dla których wartość wskaźnika reputacji wyniosła min. 60 punktów.

 

W odniesieniu do każdego miasta zmierzono także poziom znajomości wspomaganej oraz odwiedziny i udzielone rekomendacje w ciągu ostatnich 12. miesięcy.

Najczęściej odwiedzanym miastem w ostatnim roku była Warszawa (29%), Kraków (27%) oraz Wrocław (24%). Najmniejsza grupa respondentów zadeklarowała pobyt w Białymstoku (4%) i Zielonej Górze (6%).

Reputacja miast wojewodzkich_odwiedzane miastaNajczęściej odwiedzane miasta wojewódzkie źródło: Raport z badania reputacji marki Premium Brand

W pierwszej trójce miast, których odwiedzenie respondenci rekomendowali najczęściej znalazły się Kraków, Wrocław i Gdańsk. Tuż za nimi uplasowała się Warszawa.

Reputacja miast wojewodzkich_rekomendacje miastaNajczęściej rekomendowane miasta wojewódzkie, źródło: Raport z badania reputacji marki Premium Brand

Badanie zostało zrealizowane dla Fundacji na rzecz reputacji marki „Premium Brand” przez agencję badawczą Maison&Partners na panelu badawczym Ariadna w dniach 19-22 lutego br. Pomiar wykonano na losowo-kwotowej, ogólnopolskiej próbie konsumentów liczącej 1006 osób, metodą CAWI. Próba była kwotowane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku od 18-tu lat wzwyż dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.

 

Raport z badania w wersji podstawowej można pobrać ze strony fundacji: www.premiumbrand.com.pl/aktualnosci.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

Agnieszka Rudek

Kolterman Media Communications

kom. 510 081 203

a.rudek@kmc-pr.pl

 

[15.01.2016]

Jak zbadać reputację marki?

Czy aby osiągnąć przewagę konkurencyjną, wystarczy stworzyć dobry produkt i dzięki reklamie wykreować jego pozytywny wizerunek, czyli obietnicę, która spełni się pod warunkiem wyboru określonej marki? Niestety, nie jest to już takie proste.

Konsumenci świadomie wybierają produkty z bogatej oferty rynkowej, kierując się nie tylko wysoką jakością, ale także renomą firmy lub marki. Można zadbać o dobrą reputację, a czy można ją zbadać?

Potocznie mówimy o czyjejś „dobrej” lub „złej reputacji”, co odzwierciedla nasz ogólny stosunek emocjonalny do danej osoby. Reputacji nadajemy też znaczenie treściowe, stwierdzając na przykład, że ktoś ma opinię osoby uczciwej lub niemoralnej. Czy tak samo należy rozumieć reputację w kontekście marki? Specjaliści porównują reputację marki do góry lodowej, w której logo mar- ki jest jedynie jej wierzchołkiem, widoczna część to wizerunek marki, na reputację zaś wpływa całość – także nieuświadamianych – skojarzeń z marką.

– W odniesieniu do firmy reputacja to najgłębszy, dwubiegunowy (pozytywny bądź negatywny) rdzeń skojarzeń z marką (głównie emocjonalnych), budowany za pomocą każdego elementu działalności firmy – uważa prof. UW Dominika Maison, ekspert ds. zachowań konsumenckich z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Reputacja marki może być więc efektem zarówno celowej aktywności, jak i konsekwencją niezamierzonych oddziaływań firmy i jej otoczenia. – Reputacja stanowi podstawę wizerunku marki, jest jednym z determinantów wyboru konsumenckiego i głównym źródłem lojalności wobec marki – dodaje prof. UW Maison.

Dobrą reputację trudno zyskać i bardzo łatwo stracić, a czy da się ją zmierzyć?

Z uwagi na wzrost zainteresowania zagadnieniem reputacji od 2006 roku realizowane jest w Polsce badanie monitorujące reputację marek w ramach projektu Premium Brand. Jest to ocena reputacji marek w oczach konsumentów w oparciu o badanie sondażowe, realizowane na ogólnopolskiej próbie min. 5000 osób, które rokrocznie obejmuje ok. 200 marek i firm w 20 kategoriach. XI edycja projektu zostanie przeprowadzona na przełomie lutego i marca 2016 roku.

Pomiar reputacji marki jest realizowany wśród osób znających daną markę lub firmę. Dokonują oni oceny w pięciu wymiarach, takich jak: zaufanie do marki, referencja (lojalność wobec marki), atmosfera medialna (towarzysząca marce), zaangażowanie społeczne (CSR), wizerunek marki (firmy) jako pracodawcy. Na podstawie uzyskanych wyników dla każdej marki jest obliczany wskaźnik reputacji, który przyjmuje wartość od 1 do 100 punktów. Tytuł Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand jest przyznawany wyłącznie wtedy, gdy wskaźnik reputacji wynosi minimum 60 punktów. Każda firma uczestnicząca w badaniu otrzymuje szczegółowy raport, prezentujący jej wyniki na tle konkurencji. Podczas najbliższej edycji projektu, już po raz drugi, zostanie przeprowadzone badanie reputacji osób publicznych (dziennikarzy, działaczy społecznych, artystów i in.). Na podstawie uzyskanych wyników zostanie przyznany tytuł Osoby Wysokiej Reputacji. Ubiegłoroczną laureatką w tej kategorii została Janina Ochojska. Organizatorem projektu jest Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand”. Badanie realizuje Dom Badawczy Maison na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna.

Zgłoszenia marki lub firmy do udziału w badaniu można dokonać za pomocą formularza dostępnego pod adresem: premiumbrand.com.pl do 10 lutego 2016 r.

 

[16.12.2015]

Polacy podarują perfumy, zabawki i kosmetyki

Większość Polaków (78%) lubi kupować prezenty świąteczne i zamierza obdarować bliskich w tym roku. Pod choinkę trafią przede wszystkim perfumy, zabawki dla dzieci i kosmetyki – pokazują wyniki badania opinii, przeprowadzonego na zlecenie Fundacji na rzecz reputacji marki „Premium Brand” przez Dom Badawczy Maison na panelu Ariadna.

Głównym kryterium, jakim kierują się Polacy wybierając prezenty świąteczne, są oczekiwania obdarowywanych (77%). Duże znaczenie podczas zakupów mają promocje świąteczne (51%), wysoka jakość prezentów (50%) oraz niska cena (39%). Reputacja marki (24%), polskie pochodzenie produktu (20%), opinia znajomych (19%) i prestiż (14%) to kolejne, istotne kryteria zakupowe, wskazywane przez respondentów.

Zdaniem prof. Dominiki Maison, eksperta ds. zachowań konsumenckich z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego uzyskane wyniki są spójne z tezą, że obecnie jakość produktu i wizerunek kreowany przez media przestają wystarczać. W ostatnich latach można zauważyć istotny wzrost znaczenia reputacji marek i firm. Okazuje się, że aby osiągnąć przewagę rynkową i  sukces należy zadbać o reputację firmy oraz poszczególnych marek.

Ponad połowa badanych (54%) planuje w tym roku wydać na prezenty nie więcej niż 300 zł. 22%  respondentów deklaruje, że przeznaczy na ten cel do 500 zł, 17% do 1000 zł, a pozostała grupa (7%) ponad 1000 zł.

Do najczęściej planowanych prezentów należą perfumy (44%), zabawki dla dzieci (43%), kosmetyki (42%), odzież (38%), książki (32%) i biżuteria (23%). Zaledwie 1% zamierza obdarować bliskich meblami, komputerem stacjonarnym czy aparatem fotograficznym.

Większość badanych (58%) już w połowie listopada miała sprecyzowane plany zakupu prezentów. Wśród pozostałych, największa grupa deklarowała podjęcie decyzji w ciągu pierwszych dwóch tygodni grudnia. Nie brakuje także osób, które zakupy zostawią na ostatnią chwilę, tuż przed Wigilią (12%).

Badanie zostało zrealizowane dla Fundacji na rzecz reputacji marki „Premium Brand” przez Dom Badawczy Maison na panelu Ariadna w dniach 13-17 listopada br. na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1026 osób, metodą CAWI. Kwoty dobrano wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.

Szczegółowy raport z badania zwyczajów zakupu prezentów świątecznych: 

.

[3.09.2015]

„Żytnia” nie straciła dobrej reputacji

Wyniki badania opinii, zleconego przez Fundację na rzecz reputacji marki „Premium Brand”, dowodzą, że kampania reklamowa Kac Vegas? Scenariusz pisany przez Żytnią wymknęła się spod kontroli i odbiła szerokim echem. Jednakże wizerunkowo marka nie straciła wiele.

Przypomnijmy. Niedawno na fanpejdżu wódki Żytniej Extra pojawiło się archiwalne czarno-białe zdjęcie z okresu stanu wojennego, na którym kilku mężczyzn biegnie, niosąc umierającego człowieka. Zdjęcie opatrzono podpisem Kac Vegas? Scenariusz pisany przez Żytnią i skomentowano dopiskiem Gdy wieczór kawalerski wymknie się spod kontroli. Wina Żytniej?

Raport z badania reputacji marki dowodzi, że niemal co trzeci dorosły Polak (28%) twierdzi, że słyszał o akcji Kac Vegas? Scenariusz pisany przez Żytnią. Osoby, które znają akcję w większości oceniają ją negatywnie (65%). Ale jest też nieliczne grono zwolenników (9%) i niezdecydowanych (26%).

Jak oceniasz akcje_Premium Brand 2015_Zytnia

Źródło: Raport z badania Premium Brand 2015 dla Żytniej Ekstra

Pomimo kontrowersyjnej akcji, po której na pewno kilka osób ciągle ma kaca, marka Żytnia wcale nie stoczyła się na wizerunkowe dno. Żytnia ze wskaźnikiem 63 pkt. o włos utrzymała minimum niezbędne, by starać się o miano marki wysokiej reputacji. Identyczny wynik uzyskała marka Wyborowa, niewiele wyższy Smirnoff (66 pkt.) a liderem w kategorii jest Finlandia z wynikiem 71 pkt. – podsumowuje wyniki badania reputacji marki dr Tomasz Baran z Wydziału Psychologii UW, przedstawiciel panelu Ariadna, na którym zrealizowano badanie.

Nie wiadomo, jak „Kac Vegas” wpłynie na kondycję Żytniej w dłuższej perspektywie, ale obecnie trudno mówić o marketingowej katastrofie. Można jedynie zauważyć, że wskaźniki znajomości, konsumpcji i rekomendowania marki Żytnia też nie odstają zasadniczo na tle wyników konkurencji. Być może to kolejny dowód na to, że w razie wpadki wizerunkowej najważniejszy jest spokój, pomimo hejtu, jaki przez chwilę ma miejsce w Internecie.dodaje dr  Tomasz Baran.

Brand Funneling_Premium Brand 2015_Zytnia

Źródło: Raport z badania Premium Brand 2015 dla Żytniej Ekstra

Badanie reputacji marki zostało zrealizowane na zlecenie Fundacji na rzecz reputacji marki „Premium Brand” przez Dom Badawczy Maison na panelu Ariadna w dniach 21-24 sierpnia br. na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1023 osób, metodą CAWI. Kwoty dobrano wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.

Szczegółowy raport z badania reputacji marki dla Żytniej Ekstra:

.

[27.08.2015]

Premium Brand 2016 –  11 edycja projektu na starcie

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do XI edycji projektu Premium Brand 2016. Najbliższe badanie reputacji marki zostanie przeprowadzone w kilkunastu kategoriach branżowych na przełomie lutego i marca 2016 roku. Nabór firm i marek do projektu potrwa do 10 lutego 2016.r.

Marki i Firmy Wysokiej Reputacji poznamy podczas gali finałowej projektu, zaplanowanej wstępnie na drugą połowę kwietnia 2016 r. Tytuł wraz ze szczegółowym raportem z badania przypadnie wyłącznie liderom poszczególnych kategorii, którzy uzyskają wymagane regulaminem minimum punktów.

Metodologię badania reputacji marki opracowała prof. UW Dominika Maison – ekspert w dziedzinie badań rynkowych i społecznych oraz założycielka Domu Badawczego Maison. Badania reputacji zostanie zrealizowane za pośrednictwem Panelu Badawczego Ariadna.

Zgłoszenia do udziału w projekcie Premium Brand 2016 można dokonać za pomocą formularza dostępnego tutaj.

.

[23.06.2015]

Pierwszy w Polsce ranking reputacji polskich uczelni
Premium Brand 2015

Na zdecydowanej pierwszej pozycji znajduje się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Drugie, trzecie i czwarte miejsce ex aequo Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

rank Uczelnie

Ranking powstał w oparciu o wyniki badania reputacji marek i firm, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand”. W tym roku, z okazji jubileuszowej, 10 edycji projektu, analizie poddane zostały również polskie uczelnie. Badanie przeprowadził Dom Badawczy Maison na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna.

.

[26.05.2015]

Znamy już Marki i Firmy Wysokiej Reputacji Premium Brand 2015

Tikkurila, Beckers, naturalna woda mineralna Cisowianka, Gatta, Centrum Handlowe M1 oraz RTV EURO AGD to tegoroczne Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand 2015. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Dom Development S.A. oraz Metro Properties Sp. z o.o. to wyróżnione Firmy Wysokiej Reputacji Premium Brand 2015.

Tytuły zostały przyznane przez Fundację na rzecz reputacji marki „Premium Brand” w oparciu o wyniki przeprowadzonego na przełomie kwietnia i maja 2015 r. badania reputacji marek i firm obecnych na polskim rynku. Badanie zrealizował Dom Badawczy Maison na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Łącznie zweryfikowano reputację 182 marek i firm z 20 kategorii produktów i usług. Próba liczyła ponad 5000 polskich konsumentów.

Na podstawie wyników badania został utworzony wskaźnik reputacji, przyjmujący wartości od 0 do 100. Wartość wskaźnika reputacji wszystkich wyróżnionych marek i firm wyniosła minimum 60 punktów.

.

[22.05.2015.]

Janina Ochojska wybrana Osobą Wysokiej Reputacji Premium Brand 2015

21 maja, podczas uroczystej gali w warszawskim Teatrze Polonia, zostały ogłoszone wyniki tegorocznego badania reputacji Premium Brand. Po raz pierwszy badanie objęło również osoby znane Polakom z mediów. Wśród nich znaleźli się dziennikarze, aktorzy oraz działacze społeczni. Specjalne wyróżnienie otrzymała Janina Ochojska, która otrzymała od respondentów najwyższe oceny, otrzymując tytuł Osoby Wysokiej Reputacji Premium Brand 2015.

 

WSKAŹNIK REPUTACJI
PREMIUM BRAND
Janina Ochojska 82
Martyna Wojciechowska 79
Jurek Owsiak 76
Wojciech Mann 73
Beata Tyszkiewicz 72
Krystyna Janda 71
Marek Kondrat 70
Małgorzata Kożuchowska 69
Marcin Prokop 69
Agata Młynarska 66
Maryla Rodowicz 64
Monika Olejnik 59
Tomasz Lis 55
Magdalena Gessler 54
Kuba Wojewódzki 50
Edyta Górniak 49
Kamil Durczok 49
Dorota Rabczewska (Doda) 41

 

Wyniki badania reputacji znanych osób przedstawiła Dominika Maison, autorka metodologii badania. Janinę Ochojską reprezentował na gali Grzegorz Gruca, członek Zarządu Polskiej Akcji Humanitarnej.

.

[27.03.2015]

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów partnerem Premium Brand

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, jedna z wiodących firm w dziedzinie kompleksowego monitoringu Internetu, social media, prasy, radia i telewizji, został partnerem merytorycznym 10. edycji Premium Brand.

Monitoring polskich mediów obejmuje blisko 5 mln źródeł internetowych, w tym najważniejsze portale social media, 1100 tytułów prasowych oraz przeszło 100 stacji radiowych i telewizyjnych. Monitoring zagraniczny uwzględnia ponad 90% światowego rynku mediów.

Specjalnością PRESS-SERVICE Monitoring Mediów są audyty medialne oraz wielopoziomowe raporty medialne, niezbędne w profesjonalnym zarządzaniu wizerunkiem. Niezastąpione źródło wiedzy dla specjalistów w wielu dziedzinach stanowią przeglądy mediów, newslettery i biuletyny.

Po więcej informacji odsyłamy na stronę: www.psmm.pl.

[12.03.2015]

Przesunięcie terminu rejestracji

Uprzejmie informujemy o zmianie terminu rejestracji marek i firm do tegorocznego badania reputacji. Zgłoszenia będziemy przyjmować do wtorku 31 marca 2015 r.

Przypominamy również o możliwości poszerzenia badania oraz raportu o dodatkowe pozycje, opracowane pod kątem potrzeb konkretnej marki lub firmy. To szansa między innymi na zdobycie kluczowych informacji dla planowania kampanii wizerunkowej marki czy firmy.

[10.01.2015.]

Premium Brand 2015 – ruszyła jubileuszowa 10 edycja!

Wystartowała 10 edycja Premium Brand: rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń do projektu. Po raz kolejny przeprowadzone zostanie badanie reputacji marek i firm obecnych na polskim rynku. Wybrane zostaną Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand 2015.

Badanie reputacji na reprezentatywnej grupie konsumentów przeprowadzi Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Za opracowanie wyników i przygotowanie raportów, podobnie jak w roku poprzednim, będzie odpowiedzialny Dom Badawczy Maison.

W tegorocznej edycji uczestnicy mają również możliwość dodania do badania własnych pytań, które zostaną uwzględnione w końcowym raporcie.

W projekcie mogą wziąć udział znane w Polsce marki i firmy, szczegółowe zasady uczestnictwa określa Regulamin. Chętni mogą składać aplikacje do 15 marca 2015 roku.

Ogłoszenie wyników już za kilka miesięcy!

[1.01.2015]

Premium Brand 2014 – Marki i Firmy Wysokiej Reputacji

25 czerwca 2014 r., podczas gali w Hotelu Polonia Palace, po raz dziewiąty wyłoniono Marki i Firmy Wysokiej Reputacji Premium Brand.

Tytuł Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand 2014 zdobyły następujące marki: Cisowianka, ENERGA oraz RTV EURO AGD. Tytuł Firmy Wysokiej Reputacji Premium Brand 2014 zdobyły firmy: 3M Poland Sp. z o.o. i Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Tytuł Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand 2014 w sektorze budowlanym otrzymała marka TIKKURILA.

Reputacja marek w badaniu Premium Brand 2014 oceniana była na podstawie czterech wymiarów: referencji, atmosfery medialnej, firmy jako pracodawcy, społecznego zaangażowania, a w przypadku firm dodatkowo na wymiarze – firma jako partner biznesowy. W badaniu pilotażowym w sektorze budowlanym pod uwagę brane były 4 wymiary: trwałość, gotowość do polecenia, wartość cenowa, funkcjonalność. Badania prowadzone były metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) na próbie 500 konsumentów oraz 100 firm, a w przypadku badania pilotażowego w sektorze budowlanym, na grupie 100 specjalistów tego rynku. Za metodologię oraz realizację badania odpowiedzialny był Dom Badawczy Maison.